CÁCH DÙNG "TO" TRONG TIẾNG ANH

Nhiều bạn thắc mắc cách dùng của "To" trong khi hoc tieng Anh, Với "To" có thể đóng vai trò là một phần của nguyên mẫu động từ, lại vừa có thể là một giới từ. Đó là lý do đôi lúc người dùng sẽ bị nhầm lẫn. 

To thường gây nhầm lẫn khi nó có thể được dùng hoặc là một phần của nguyên mẫu, hoặc là một giới từ.

 

heart To được đặt sau các trợ động từ be, have, ought, used và going (trong be going to) là một phần của động từ nguyên mẫu mà ta gọi là nguyên mẫu có to.

To thường đặt sau các động từ hate, hope, intend, would like/love, mean, plan, try, want và một số động từ khác để tránh sự lặp lại.

Ví dụ: Did you buy cheese?

- No, I meant to (buy some) bút the shop was shut.

Em có mua được pho-mát không?

- Không, em đi mua một ít nhưng cửa hàng đóng cửa rồi.

 

heart Mặt khác to đặt sau động từ có thể là giới từ và theo sau nó là danh từ/đại từ/danh động từ.

Các thành ngữ look forward to, take to be accustomed to, be used to.

Ví dụ: I'm looking forward to my holidays/to next weekend.

Tôi mong mỏi đến kì nghỉ của mình/ngày nghỉ cuối tuần sắp tới.

I'm used to hear/hard work/bad food/noise.

Tôi đã quen với sức nóng/công việc nặng/thức ăn tồi/tiếng ồn.

I am used to standing in queues. Tôi đã quen đứng xếp hàng.

heartLưu ý: Cẩn thận đừng nhầm giữa I used to diễn tả thói quen trong quá khứ và be used to để diễn tả sự quen thuộc.

 

Ví dụ: I'm used to cold. Tôi đã quen với cái lạnh.

Cách tốt nhất để phân biệt to (giới từ) và To + inf là xem nó có thể có danh từ/đại từ theo sau không.

Nếu có thì to này là giới từ và các động từ theo sau to phải là danh động từ

Tham khảo thêm các cách dùng khác của từ "TO": https://thaki.vn/luyen-phan-xa-giao-tiep-tieng-anh-chuyen-sau-phan-1/350

 

Bài viết cùng danh mục