Cách sử dụng thì HIỆN TẠI ĐƠN

Có rất nhiều quan điểm đối với việc học ngữ pháp tiếng Anh. Có nhiều người cho rằng học ngữ pháp tiếng Anh không quan trọng và không cần thiết, đặc biệt là khi học giao tiếp, học nghe hay các chương trình luyện thi chứng chỉ quốc tế.

Những người này cho rằng, ngữ pháp tiếng Anh có thể được dần dần tích lũy qua giao tiếp, qua nghe và ôn luyện các chững chỉ nên đã bỏ qua ngữ pháp tiếng Anh hoặc không tập trung học ngữ pháp trước đó, và cho rằng cách này sẽ giúp tiết kiệm thời gian và đẩy nhanh tiến độ học tập. Tuy nhiên, chính việc bỏ qua hay không tập trung học ngữ pháp tiếng Anh lại làm cho quá trình học tiếng Anh mất nhiều thời gian hơn rất nhiều và là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến kết quả của quá trình học tập.

Để hiểu rõ bất kì thì nào trong tiếng Anh chúng ta chỉ cần tìm hiểu 4 nội dung: cách sử dụng thì; cấu trúc của thì; quy tắc biến đổi của thì và dấu hiệu nhận biết các thì đó.

Hôm nay hãy cùng THAKI tìm hiểu 2 nội dung đầu tiên đó là các dùngcấu trúc của thì Hiện tại đơn nhé!

1/ CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

2/ CẤU TRÚC CỦA THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

* DẠNG KHẲNG ĐỊNH

I/ You/ We/ They + V

He/ She/ It          + V-s/es

* DẠNG PHỦ ĐỊNH

I/ You/ We/ They + do not + V

He/ She/ It          + does not + V-s/es

* DẠNG NGHI VẤN

Do + I/ You/ We/ They + V? - Yes, (I) do/ No, (I) don't

Does + He/ She/ It       + V? - Yes (he) does/ No, (he) doesn't

3/ QUY TẮC BIẾN ĐỔI CỦA ĐỘNG TỪ

- Động từ ở thì Hiện tại đơn chia ở hiện tại (V1 – bare infinitive)

- Với ngôi thứ ba số ít (he, she, it) động từ thêm –s hoặc –es (thêm –es sau các động từ tận cùng là o, s, x, z, ch, sh)

4/ NHỮNG TỪ NHẬN BIẾT CỦA THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Every day/ week/ month … : mỗi, mọi ngày/ tuần/ tháng …

Always, constantly: luôn luôn

Often: thường

Normally: thông thường

Usually: thường, thường lệ

Sometimes, occasionally: thỉnh thoảng

Seldom: hiếm khi, ít khi

Never: không bao giờ

On Mondays/Sundays …: vào những ngày thứ hai/CN …

Xem thêm: https://thaki.vn/tieng-anh-cho-nguoi-moi-bat-dau/347

 

 

 

 

Bài viết cùng danh mục