CẤU TRÚC CÂU VỚI TỪ ""ENOUGH""

Cấu trúc câu với từ “Enough” trong tiếng Anh là một cấu trúc đơn giản và phổ biến. Vậy bạn đã “biết tuốt” các cách sử dụng cấu trúc này chưa? Hãy cùng nhau ôn tập lại nhé!

1. Enough là gì?
Enough trong tiếng Anh có nghĩa là đủ tuy nhiên đôi khi “enough” được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau do trong mỗi hoàn cảnh ý nghĩa “đủ” của nó cũng khác nhau. “Enough” có thể được sử dụng để chỉ số lượng hay kích cỡ của một sự vật nào đó có vừa không, có đủ không.

Ví dụ:

– I don’t have enough money to buy this skirt

– She is intelligent enough to solve that problem

2. Cấu trúc câu với từ “Enough” trong tiếng Anh
a, Cấu trúc enough dạng khẳng định
“Enough” được sử dụng sau tính từ và trạng từ kết hợp với nó là động từ nguyên thể có “to”

– S + to be + adj + enough + (for SB) + to V bare
– S + V + adv + enough + (for SB) + to V bare

Ví dụ:

+ The weather is beautiful enough to have a picnic

+ I am tall enough to take a book on the top of shelf

+ My hair has long enough to tie

b, Cấu trúc enough dạng phủ định:
– S + to be not + adj + enough + (for SB) + to V bare

– S + don’t/doesn’t/didn’t +V + adv + enough + (for SB) + to V bare

Ví dụ:

+ He isn’t strong enough to lift this box

+ I am not hardworking enough to do homework

+ She isn’t tall enough to become a model

c, Cấu trúc enough với danh từ
Khi “Enough” kết hợp với danh từ thì “enough” đứng trước danh từ

S + V + enough + noun + (for SB) + to V bare
Ví dụ: 

+ He doesn’t have enough time to fix his car

+ I don’t have enough money to buy car

3. Các quy tắc cần nhớ khi dùng enough để nối câu
Quy tắc 1:
– Trước tính từ, trạng từ trong câu có các trạng từ: too, so, very, quite, extremely…

– Trước danh từ có many, much, a lot of, lots of

=> Thì phải bỏ

Ví dụ:

+ She is very tall. She can become a model => She is very tall enough to become a model (SAI) => She is tall enough to become a model
+ I’m very strong. I can lift this box => I’m very strong enough to lift this box (SAI) => I’m strong enough to lift this box

Quy tắc 2:
Khi nối câu bằng “enough, nếu chủ ngữ ở 2 câu giống nhau thì lược bỏ “for sb”

Ví dụ:

+ Helen is intelligent. Helen can become a teacher => Helen is intelligent enough for her to become a teacher (SAI) => Helen is intelligent enough to become a teacher

+ I am vacant. I can go traveling right now => I am vacant enough for me to go traveling right now (SAI) => I am vacant enough to go traveling right now

* Tuy nhiên nếu chủ từ câu sau có ý chung chung thì cũng có thể bỏ đi

Ví dụ: The weather is warm. We can live on it. -> The weather is warm enough to live on. (we ở đây chỉ chung chung, mọi người)

Quy tắc 3:

Khi nối câu bằng “enough”, nếu chủ ngữ của câu thứ nhất trùng với tân ngữ của câu 2 (là một) thì khi ghép 2 câu ta loại bỏ phần tân ngữ của câu sau

Ví dụ:

+ The water is quite cold. I can’t drink it. -> The water isn’t warm enough for me to drink it. (SAI) -> The water isn’t warm enough for me to drink.

+ She is very beautiful. He falls for her => She is beautiful enough for him to fall for her (SAI) => She is beautiful enough for him to fall for

Cấu trúc câu với từ “enough” trong tiếng Anh là một cấu trúc quan trọng mà chúng ta cần phải nhớ và vận dụng linh hoạt trong giao tiếp hàng ngày. Tuy nhiên, chúng ta thường nhầm lẫn giữa các quy tắc với nhau khi sử dụng cấu trúc “enough” trong văn nói. Vì vậy, hãy chú ý các nguyên tắc sử dụng cấu trúc “enough” trong tiếng Anh để tránh sai sót, chúc các bạn thành công!

Bài viết cùng danh mục