Phân biệt SEE - WATCH - LOOK - VIEW

Phân biệt SEE - LOOK - WATCH - VIEW 😋😋😋😋😋😋
———————————-
Trong tiếng Anh, có rất nhiều từ có nghĩa tương tự nhau và khiến rất nhiều người học cảm thấy bối rối. Trong số đó, bốn từ See, Look, Watch, View, mặc dù dịch nôm na đều có nghĩa là “xem, nhìn, ngó” nhưng thực sự lại có bốn cách dùng hoàn toàn khác nhau. Hãy cùng tôi tìm hiểu xem sự khác biệt nằm ở đâu nhé.

1/ See
Nhìn một vật một cách tình cờ, không có chủ đích, vô tình lọt vào tầm mắt.
VD:
- I saw you on the street yesterday when I was walking with my dad.
- I have seen this tall man several times before in this area. 

2/ Look
Đưa mắt về một hướng và nhìn một cách có chủ đích, có lý do
VD
- Look at page 391, students.
- Look at the girl over there! She’s so gorgeous.

3/ Watch 
Theo dõi, quan sát trong một khoảng thời gian nhất định, thường là để thấy được những diễn biến của nó.
VD:
- I watched the bartender preparing the drinks and couldn’t help but to applaud him.
- At 7pm every night, our whole family would get together in the living room and watch the news. 

4/ View
Thưởng lãm, nhìn, quan sát mọi thứ một cách có mục đích và lí do (ở một sắc thái trang trọng)
VD:
- This bold resolution is viewed as ground breaking, as it would help to bring back the dying economy.
- Michael Jordan is viewed as the icon of basketball.

Bài viết cùng danh mục