HỌC TIẾNG ANH LỚP 5 KỲ 2

THAKI

(0)
1.500.000đ
499.000đ

Học tiếng Anh lớp 4 kì II

THAKI

(0)
1.500.000đ
499.000đ

Học tiếng Anh lớp 3 kỳ 2

THAKI

(0)
1.500.000đ
499.000đ

Học tiếng Anh lớp 1 kỳ 2

THAKI

(0)
1.500.000đ
499.000đ

Học tiếng Anh lớp 2 kì 2

THAKI

(0)
1.500.000đ
499.000đ

Học tiếng Anh lớp 1 kì I

THAKI

(0)
1.500.000đ
499.000đ

Học tiếng Anh lớp 2 kì I

THAKI

(0)
1.500.000đ
499.000đ

Học tiếng Anh lớp 3 kì I

THAKI

(0)
1.500.000đ
499.000đ

Học tiếng Anh lớp 4 kì I

THAKI

(0)
1.500.000đ
499.000đ

Học tiếng Anh lớp 5 kì I

THAKI

(0)
1.500.000đ
499.000đ

Các gói khóa học

Tiếng Anh tiểu học

Combo 9 khóa học

Giảng viên: 1

5.000.000đ
2.000.000đ

Học tiếng Anh lớp 3 (Phần 1 + Phần 2)

Combo 0 khóa học

Giảng viên: 0

3.000.000đ
1.990.000đ

LỘ TRÌNH 1: Dành cho người mới bắt đầu (2 khóa học)

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1

1.450.000đ
1.000.000đ

LỘ TRÌNH 2: Luyện phản xạ giao tiếp hàng ngày (3 khóa học)

Combo 3 khóa học

Giảng viên: 1

3.999.000đ
3.000.000đ