THAKI

THAKI

 • 16

  khóa học
 • 79

  học viên
 • 0

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

Nhập thông tin giảng viên

Khóa học của giảng viên THAKI


HỌC TIẾNG ANH LỚP 5 KỲ 2

 • 0 bài giảng
 • 0
🌷 Khóa học Tiếng Anh lớp được xây dựng dựa trên bộ sách Tiếng Anh 5 của Nhà xuất bản Giáo dục. Chương trình học xoay quanh 4 chủ điểm giao tiếp gần gũi với học sinh, gồm: Bạn Bè (Me and My Friends), Trường Học (Me and My School),…

499.000đ

1.500.000đ

off 67%

Chi tiết

Học tiếng Anh lớp 4 kì II

 • 0 bài giảng
 • 0
🌷 Khóa học Tiếng Anh lớp 4 được xây dựng dựa trên bộ sách Tiếng Anh 4 của Nhà xuất bản Giáo dục. Chương trình học xoay quanh 4 chủ điểm giao tiếp gần gũi với học sinh, gồm: Bạn Bè (Me and My Friends), Trường Học (Me and My…

499.000đ

1.500.000đ

off 67%

Chi tiết

Học tiếng Anh lớp 3 kỳ 2

 • 0 bài giảng
 • 0
🌷 Khóa học Tiếng Anh lớp được xây dựng dựa trên bộ sách Tiếng Anh 3 của Nhà xuất bản Giáo dục. Chương trình học xoay quanh 4 chủ điểm giao tiếp gần gũi với học sinh, gồm: Bạn Bè (Me and My Friends), Trường Học (Me and My School),…

499.000đ

1.500.000đ

off 67%

Chi tiết

Học tiếng Anh lớp 1 kỳ 2

 • 0 bài giảng
 • 0
🌷 Khóa học Tiếng Anh lớp 1 được xây dựng dựa trên bộ sách giáo khoa Tiếng Anh 1 của Nhà xuất bản Giáo dục. Chương trình học xoay quanh các chủ điểm từ vựng gần gũi với các con, lồng ghép với việc làm quen với các chữ cái…

499.000đ

1.500.000đ

off 67%

Chi tiết

My English 4

 • 0 bài giảng
 • 0
Khóa học “My English 4” được xây dựng dựa trên bộ sách giáo trình chất lượng cao của Thaki “My English”.  Là chương trình học độc quyền được dày công nghiên cứu và biên soạn kiến thức tổng hợp và phù hợp nhất cho học sinh mầm non và tiểu học…

499.000đ

1.500.000đ

off 67%

Chi tiết

My English 3

 • 0 bài giảng
 • 0
Khóa học “My English 3” được xây dựng dựa trên bộ sách giáo trình chất lượng cao của Thaki “My English”.  Là chương trình học độc quyền được dày công nghiên cứu và biên soạn kiến thức tổng hợp và phù hợp nhất cho học sinh mầm non và tiểu học…

499.000đ

1.500.000đ

off 67%

Chi tiết

My English 2

 • 0 bài giảng
 • 0
Khóa học “My English 2” được xây dựng dựa trên bộ sách giáo trình chất lượng cao của Thaki “My English”.  Là chương trình học độc quyền được dày công nghiên cứu và biên soạn kiến thức tổng hợp và phù hợp nhất cho học sinh mầm non và tiểu học…

499.000đ

1.500.000đ

off 67%

Chi tiết

My English 1

 • 0 bài giảng
 • 0
Khóa học “My English 1” được xây dựng dựa trên bộ sách giáo trình chất lượng cao của Thaki “My English”.  Là chương trình học độc quyền được dày công nghiên cứu và biên soạn kiến thức tổng hợp và phù hợp nhất cho học sinh mầm non và tiểu học…

499.000đ

1.500.000đ

off 67%

Chi tiết

Bí Quyết Xây Dựng Kênh Youtube Triệu View

 • 0 bài giảng
 • 0
Bạn chưa biết nên bắt đầu từ đâu và làm như thế nào để nhanh có kết quả Chưa biết gì về Youtube, không biết gì về công nghệ Bạn không giỏi kỹ thuật và thiếu tự tin Bạn thắc mắc ngành nghề của mình có phù hợp để phát…

500.000đ

4.999.000đ

off 90%

Chi tiết

Học tiếng Anh lớp 2 kì 2

 • 0 bài giảng
 • 0
🌷 Khóa học Tiếng Anh lớp 2 được xây dựng dựa trên bộ sách giáo khoa Tiếng Anh 2 của Nhà xuất bản Giáo dục. Chương trình học xoay quanh các chủ điểm từ vựng gần gũi với các con, lồng ghép với việc làm quen với các chữ cái…

499.000đ

1.500.000đ

off 67%

Chi tiết

Học tiếng Anh lớp 1 kì I

 • 0 bài giảng
 • 0
🌷 Khóa học Tiếng Anh lớp 1 được xây dựng dựa trên bộ sách giáo khoa Tiếng Anh 1 của Nhà xuất bản Giáo dục. Chương trình học xoay quanh các chủ điểm từ vựng gần gũi với các con, lồng ghép với việc làm quen với các chữ cái…

499.000đ

1.500.000đ

off 67%

Chi tiết

Học tiếng Anh lớp 2 kì I

 • 0 bài giảng
 • 0
🌷 Khóa học Tiếng Anh lớp 2 được xây dựng dựa trên bộ sách giáo khoa Tiếng Anh 2 của Nhà xuất bản Giáo dục. Chương trình học xoay quanh các chủ điểm từ vựng gần gũi với các con, lồng ghép với việc làm quen với các chữ cái…

499.000đ

1.500.000đ

off 67%

Chi tiết

Học tiếng Anh lớp 3 kì I

 • 0 bài giảng
 • 0
🌷 Khóa học Tiếng Anh lớp được xây dựng dựa trên bộ sách Tiếng Anh 3 của Nhà xuất bản Giáo dục. Chương trình học xoay quanh 4 chủ điểm giao tiếp gần gũi với học sinh, gồm: Bạn Bè (Me and My Friends), Trường Học (Me and My School),…

499.000đ

1.500.000đ

off 67%

Chi tiết

Học tiếng Anh lớp 4 kì I

 • 0 bài giảng
 • 0
  🌷 Khóa học Tiếng Anh lớp 4 được xây dựng dựa trên bộ sách Tiếng Anh 4 của Nhà xuất bản Giáo dục. Chương trình học xoay quanh 4 chủ điểm giao tiếp gần gũi với học sinh, gồm: Bạn Bè (Me and My Friends), Trường Học (Me and…

499.000đ

1.500.000đ

off 67%

Chi tiết

Học tiếng Anh lớp 5 kì I

 • 0 bài giảng
 • 0
🌷 Khóa học Tiếng Anh lớp được xây dựng dựa trên bộ sách Tiếng Anh 5 của Nhà xuất bản Giáo dục. Chương trình học xoay quanh 4 chủ điểm giao tiếp gần gũi với học sinh, gồm: Bạn Bè (Me and My Friends), Trường Học (Me and My School),…

499.000đ

1.500.000đ

off 67%

Chi tiết

SÁCH: Nguồn gốc bệnh tật và cách điều trị

 • 0 bài giảng
 • 0
Những chia sẻ hữu ích nhất về mối liên hệ giữa dinh dưỡng và sức khỏe

200.000đ

Chi tiết