TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

THAKI
3 đánh giá 330 học viên

Bạn sẽ học được gì

Khóa học này sẽ giúp bạn:

 • Nâng cao vốn từ vựng thông qua các chủ đề nói thông dụng nhất trong tiếng Anh;
 • Chỉnh lại phần phát âm theo chuẩn 100% Anh-Mỹ;
 • Củng cố nền tảng ngữ pháp căn bản;
 • Biết chính xác cách sử dụng ngữ pháp trong từng bối cảnh cụ thể

Sau khi kết thúc khóa học, các bạn sẽ:

 • Có khả năng bật ra thành phản xạ 20 chủ đề giao tiếp thông dụng nhất trong tiếng Anh;
 • Phát âm chuẩn 100% Anh- Mỹ;
 • Tự tin giao tiếp với người nước ngoài

 

Giới thiệu khóa học

Bạn đang:

 • Mất gốc tiếng Anh và không biết nên học tiếng Anh như thế nào sao cho hiệu quả?
 • Học tiếng Anh đã lâu rồi nhưng chưa thể nói ra thành phản xạ các chủ đề thông dụng trong giao tiếp hàng ngày?
 • Bạn bối rối và không biết nói gì khi giao tiếp với người nước ngoài?
 • Mất tự tin khi sử dụng tiếng Anh trong học tập cũng như công việc hàng ngày?
 • Muốn củng cố phản xạ giao tiếp bằng tiếng Anh đồng thời nâng cao khả năng phát âm và nắm vững vốn từ vựng, ngữ pháp cơ bản tiếng Anh?

 

Khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho người mới bắt đầu CỰC KỲ PHÙ HỢP với bạn. Vì sao? Bởi vì khóa học này cung cấp cho bạn một cách đầy đủ và có hệ thống các bài học với các chủ để cực kỳ thông dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Khóa học này được chia làm 26 bài.

Với mỗi bài các bạn sẽ được học từ 1-2 câu truyện ở 2 cấp độ khác nhau LOWER và UPPER. Các bạn sẽ luyện nghe câu truyện qua giọng của người bản xứ sau đó được phân tích các từ mới và mẫu câu xuất hiện trong câu truyện để củng cố phần từ vựng và ngữ pháp.

Nối tiếp, các bạn sẽ được luyện tập vào các đoạn hội thoại để thực hành chủ đề vừa học. Giúp các bạn tăng khả năng phản xạ và tự tin giao tiếp với người nước ngoài.

 

Nội dung khóa học

 • 1.1. Story 1 part 1: Listening 3:42 Học thử
 • 1.2. Story 1 part 2: Speaking and new words 15:17 Học thử
 • 1.3. Story 2 part 1: Listening 3:34
 • 1.4. Story 2 part 2: Speaking and new words 17:33
 • 1.5. Conversation part 1: Listening 2:54
 • 1.6. Conversation part 2: Grammar and speaking 16:48
 • 2.1. Count from zero to one hundred 14:38
 • 2.2. Story 1 part 1: Listening 1:19
 • 2.3. Story 1 part 2: Speaking and new words 10:36
 • 2.4. Story 2 part 1: Listening 2:16
 • 2.5. Story 2 part 2: Speaking and new words 16:57
 • 2.6. Conversation part 1: Listening 2:37 Học thử
 • 2.7. Conversation part 2: Grammar and speaking 17:21 Học thử
 • 3.1. Story 1 part 1: Listening 3:09
 • 3.2. Story 1 part 2: Speaking and new words 23:50
 • 3.3. Story 2 part 1: Listening 3:50
 • 3.4. Story 2 part 2: Speaking and new words 25:59
 • 3.5. Conversation 1 part 1: Listening 0:53
 • 3.6. Conversation 1 part 2: Grammar and speaking 7:27
 • 3.7. Conversation 2 part 1: Listening 0:57
 • 3.8. Conversation 2 part 2: Grammar and speaking 6:10
 • 3.9. Conversation 3 part 1: Listening 0:47
 • 3.10. Conversation 3 part 2: Grammar and speaking 4:29
 • 4.1. Story 1 part 1: Listening 1:51
 • 4.2. Story 1 part 2: Speaking and new words 15:19
 • 4.3. Story 2 part 1: Listening 3:22
 • 4.4. Story 2 part 2: Speaking and new words 22:37
 • 4.5. Conversation part 1: Listening
 • 4.6. Conversation part 2: Grammar and speaking
 • 5.1. Story 1 part 1: Listening 1:50
 • 5.2. Story 1 part 2: Speaking and new words 12:54
 • 5.3. Story 2 part 1: Listening 2:09
 • 5.4. Story 2 part 2: Speaking and new words 19:53
 • 5.5. Conversation part 1: Listening 2:37
 • 5.6. Conversation part 2: Grammar and speaking 18:11
 • 6.1. Story 1 part 1: Listening 1:40
 • 6.2. Story 1 part 2: Speaking and new words 15:41
 • 6.3. Story 2 part 1: Listening 2:48
 • 6.4. Story 2 part 2: Speaking and new words 24:17
 • 6.5. Conversation 1 part 1: Listening
 • 6.6. Conversation 1 part 2: Grammar and speaking
 • 6.7. Conversation 2 part 1: Listening 1:05
 • 6.8. Conversation 2 part 2: Grammar and speaking
 • 7.1. Story 1 part 1: Listening
 • 7.2. Story 1 part 2: Speaking and new words
 • 7.3. Story 2 part 1: Listening
 • 7.4. Story 2 part 2: Speaking and new words
 • 8.1. Story 1 part 1: Listening 1:34
 • 8.2. Story 1 part 2: Speaking and new words 13:35
 • 8.3. Story 2 part 1: Listening 1:34
 • 8.4. Story 2 part 2: Speaking and new words 17:49
 • 8.5. Conversation part 1: Listening
 • 8.6. Conversation part 2: Grammar and speaking
 • 9.1. Days of the week 7:12
 • 9.2. Story part 1: Listening
 • 9.3. Story part 2: Speaking and new words
 • 10.1. Story part 1: Listening
 • 10.2. Story part 2: Speaking and new words
 • 10.3. Conversation part 1: Listening
 • 10.4. Conversation part 2: Grammar and speaking
 • 11.1. Months
 • 11.2. Story part 1: Listening
 • 11.3. Story part 2: Speaking and new words
 • 12.1. Story part 1: Listening
 • 12.2. Story part 2: Speaking and new words
 • 12.3. Conversation part 1: Listening
 • 12.4. Conversation part 2: Grammar and speaking
 • 13.1. Date
 • 13.2. Story part 1: Listening
 • 13.3. Story part 2: Speaking and new words
 • 14.1. Story part 1: Listening
 • 14.2. Story part 2: Speaking and new words
 • 14.3. Conversation part 1: Listening
 • 14.4. Conversation part 2: Grammar and speaking
 • 15.1. How to say the time
 • 15.2. Story part 1: Listening
 • 15.3. Story part 2: Speaking and new words
 • 16.1. Story part 1: Listening
 • 16.2. Story part 2: Speaking and new words
 • 16.3. Conversation part 1: Listening
 • 16.4. Conversation part 2: Grammar and speaking
 • 17.1. Story 1 part 1: Listening
 • 17.2. Story 1 part 2: Speaking and new words
 • 17.3. Story 2 part 1: Listening
 • 17.4. Story 2 part 2: Speaking and new words
 • 17.5. Conversation part 1: Listening
 • 17.6. Conversation part 2: Grammar and speaking
 • 18.1. Story 1 part 1: Listening
 • 18.2. Story 1 part 2: Speaking and new words
 • 18.3. Story 2 part 1: Listening
 • 18.4. Story 2 part 2: Speaking and new words
 • 18.5. Conversation part 1: Listening
 • 18.6. Conversation part 2: Grammar and speaking
 • 19.1. Story 1 part 1: Listening
 • 19.2. Story 1 part 2: Speaking and new words
 • 19.3. Story 2 part 1: Listening
 • 19.4. Story 2 part 2: Speaking and new words
 • 19.5. Conversation part 1: Listening
 • 19.6. Conversation part 2: Grammar and speaking
 • 20.1. Story 1 part 1: Listening
 • 20.2. Story 1 part 2: Speaking and new words
 • 20.3. Story 2 part 1: Listening
 • 20.4. Story 2 part 2: Speaking and new words
 • 20.5. Conversation part 1: Listening
 • 20.6. Conversation part 2: Grammar and speaking
 • 21.1. Story 1 part 1: Listening
 • 21.2. Story 1 part 2: Speaking and new words
 • 21.3. Story 2 part 1: Listening
 • 21.4. Story 2 part 2: Speaking and new words
 • 21.5. Conversation part 1: Listening
 • 21.6. Conversation part 2: Grammar and speaking
 • 22.1. Story 1 part 1: Listening
 • 22.3. Story 2 part 1: Listening
 • 22.2. Story 1 part 2: Speaking and new words
 • 22.4. Story 2 part 2: Speaking and new words
 • 22.5. Conversation part 1: Listening
 • 22.6. Conversation part 2: Grammar and speaking
 • 23.1. Story 1 part 1: Listening
 • 23.2. Story 1 part 2: Speaking and new words
 • 23.3. Story 2 part 1: Listening
 • 23.4. Story 2 part 2: Speaking and new words
 • 23.5. Conversation 1 part 1: Listening
 • 23.6. Conversation 1 part 2: Grammar and speaking
 • 23.7. Conversation 2 part 1: Listening
 • 23.8. Conversation 2 part 2: Grammar and speaking
 • 24.1. Story 1 part 1: Listening
 • 24.2. Story 1 part 2: Speaking and new words
 • 24.3. Story 2 part 1: Listening
 • 24.4. Story 2 part 2: Speaking and new words
 • 24.5. Conversation 1 part 1: Listening
 • 24.6. Conversation 1 part 2: Grammar and speaking
 • 24.7. Conversation 2 part 1: Listening
 • 24.8. Conversation 2 part 2: Grammar and speaking
 • 25.1. Story 1 part 1: Listening
 • 25.2. Story 1 part 2: Speaking and new words
 • 25.3. Story 2 part 1: Listening
 • 25.4. Story 2 part 2: Speaking and new words
 • 25.5. Conversation part 1: Listening
 • 25.6. Conversation part 2: Grammar and speaking
 • 26.1. Story 1 part 1: Listening
 • 26.2. Story 1 part 2: Speaking and new words
 • 26.3. Story 2 part 1: Listening
 • 26.4. Story 2 part 2: Speaking and new words
 • 26.5. Conversation part 1: Listening
 • 26.6. Conversation part 2: Grammar and speaking

Thông tin giảng viên

THAKI
409 học viên 18 khóa học

Nhập thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

5
3 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Phạm Thu Hiền

Mình học được 1 lượng từ vựng khổng lồ luôn ạ. wow wow wow

Ninh Thị Thu Huyền

Khóa học này hay cả về nội dung lẫn hình thức, học rất dễ hiểu và thú vị. Mình xin cảm ơn các cô giáo Thaki nhiều lắm! Xứng đáng ngàn sao luôn ạ ^_^

Nguyễn Thị Minh Uyên

rất hay và học rất dễ hiểu, hài hước và thú vị nữa ạ.

Khóa học liên quan

PHÁT ÂM CHUẨN TIẾNG ANH
THAKI
(3) 331 học viên
990.000đ
1.990.000đ
(-51%)
HỌC TIẾNG ANH LỚP 5 KỲ 2
THAKI
(3) 0 học viên
499.000đ
1.500.000đ
(-67%)
Học tiếng Anh lớp 3 kỳ 2
THAKI
(3) 8 học viên
499.000đ
1.500.000đ
(-67%)
Học tiếng Anh lớp 1 kỳ 2
THAKI
(3) 2 học viên
499.000đ
1.500.000đ
(-67%)
My English 4
THAKI
(3) 25 học viên
499.000đ
1.500.000đ
(-67%)
990.000đ 1.990.000đ -51%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 6 giờ 31 phút
Giáo trình: 145 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC